© 2015 - 2017 GKV Den Helder


Links


Gereformeerde kerk vrijgemaakt • Bijlweg 9 • 1784MC Den Helder • Tel: 0223 660139

Postadres:

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Postbus 232

1780AE Den Helder

geo: 52.939171, 4.752652

email: info@gkvdenhelder.nl

ANBI: Zie download pagina


MORGENSTER Den Helder GKV Home
Erediensten Informatie Bijbelstudie downloads contact Nieuws
Home
Home Informatie Avondmaal

U bevindt zich hier:

Avondmaal

Vier keer per jaar viert onze gemeente het heilig avondmaal. Die symbolische maaltijd gaat terug op een bevel van Jezus Christus zelf. U kunt dat vinden in de Bijbel (Mattheus 26:26-28, Marcus 14: 2224, Lucas 22: 19,20). Jezus nam een stuk brood, brak het en zei: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam’. En hij nam een beker wijn en zei: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden’.  Wanneer de gemeente het avondmaal viert concentreert zij zich op de kern van het evangelie, de blijde boodschap van de Bijbel: door het lijden en sterven van Jezus Christus is er vergeving van zonden voor ieder die in Hem gelooft. Hij herstelt de relatie tussen ons en God de vader, onze schepper. Juist omdat het avondmaal direct verbonden is met het lijden en sterven van Gods geliefde zoon kun je daar niet oppervlakkig mee omgaan. We noemen het daarom ook het Heilig avondmaal. En de gemeente is geroepen om toe te zien op die heiligheid. Dat is een verantwoordelijkheid voor ieder persoonlijk en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij geven vorm aan die verantwoordelijkheid door in de kerkdienst op de zondag voorafgaand aan het avondmaal ons daar bewust op voor te bereiden. Die voorbereiding bestaat uit drie kernpunten: - we denken na over onze zonden en tekorten, we erkennen dat we tekortgeschoten zijn in onze liefde voor God en onze liefde voor de naaste, - we denken na over de vraag of we vast geloven in die belofte van God: dat onze zonden ons om het werk van Christus zijn vergeven, en - we bezinnen ons op het vaste voornemen om uit dankbaarheid voor God te leven en nemen ons voor om in vrede met onze naaste te leven.

Daarnaast geven we vorm aan die gezamenlijke verantwoordelijkheid door ons uitnodigingsbeleid. Wij kennen een zogenaamde ‘gesloten tafel’. Dat betekent dat niet iedereen zomaar  het avondmaal kan meevieren. Voor onze eigen gemeenteleden geldt dat ze toegang krijgen door het openbaar afleggen van de belijdenis van het geloof. Leden van zusterkerken, van de Christelijke Gereformeerde kerken en van samenwerkingsgemeenten van 1 van beide kerkverbanden die in hun eigen gemeente gerechtigd en geroepen zijn het avondmaal te vieren zijn ook bij ons van harte welkom.  Ook andere gasten, waarvoor geldt dat zij:
-  de Bijbelse leer zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis en in deze kerk beleden wordt, van harte belijden; - er oprecht naar verlangen hun leven in alle opzichten naar Gods Woord in te richten; - in hun eigen gemeente openbare belijdenis van het christelijke geloof hebben afgelegd en daar gerechtigd zijn het avondmaal te vieren; - nu en na deze maaltijd openstaan voor de beoefening van de christelijke gemeenschap.”
zijn van harte welkom om met ons de dood van de Here Jezus Christus te verkondigen.
Wij stellen het op prijs wanneer u zich aan de kerkenraad bekendmaakt zodat we uw namen aan de gemeente kunnen meedelen. U kunt dat doen bij een ouderling in de hal van de kerk of in de kerkenraadskamer. Normaal gesproken vieren we het avondmaal op de tweede zondag van de maanden maart, juni, september en december. Maar controleert u de agenda even.