© 2015 - 2017 GKV Den Helder


Links


Gereformeerde kerk vrijgemaakt • Bijlweg 9 • 1784MC Den Helder • Tel: 0223 660139

Postadres:

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Postbus 232

1780AE Den Helder

geo: 52.939171, 4.752652

email: info@gkvdenhelder.nl

ANBI: Zie download pagina


MORGENSTER Den Helder GKV Home
Erediensten Informatie Bijbelstudie downloads contact Nieuws
Home
Home Informatie Geschiedenis

U bevindt zich hier:

Geschiedenis van de kerk van Den Helder


We beginnen in 1940. Den Helder heeft een grote gemeente van ruim 3000 zielen. Twee predikanten leiden de gemeente, ds. F.Tollenaar en ds.       P. Veenhuizen. Spoedig na het begin van de oorlog begint de leegloop van Den Helder. Men vlucht voor de aanhoudende bombardementen.
Inmiddels is de synode begonnen met de behandeling der leergeschillen. In de loop van 1943 wordt steeds duidelijker dat de leeruitspraken bindende kracht hebben en dat de synode ook van plan is daar de hand aan te houden.

Na de bevrijding beleggen de bezwaarden een voorlichtingsvergadering met prof. Schilder als spreker. Tijdens deze vergadering adviseert hij hen tot Vrijmaking te komen.Na afloop van de volgende bijeenkomst die gehouden werd op 16 april 1946 tekenden 16 broeders en zusters de acte van Vrijmaking waarmee de Vrijmaking een feit was. Bij deze broeders en zusters was slechts 1 ouderling. Ds. Tollenaar sloot zich bij hen aan. Hij overleed 20 oktober 1954.

De eerste vrijgemaakte kerkdiensten werden gehouden in het Christelijke Gereformeerde kerkgebouw aan de Steengracht. Deze werd al snel te klein dus worden de diensten belegd in het Hervormde kerkgebouw de “Nieuwe kerk” aan de Weststraat. Pas in 1956 krijgt de gemeente beschikking over een eigen kerkgebouw aan de Palmstraat. Datzelfde jaar nam ds. J.S.Wijnhoud het beroep naar Den Helder aan.
In datzelfde gebouw werd ook lesgegeven aan de kinderen van de in 1960 opgerichte Gereformeerde lagere school. Hiervoor werden 3 zalen van het gebouw gebruikt.

De zestiger jaren waren in onze kerken bewogen jaren. Vele conflicthaarden ontstonden, ook in Noord-Holland, dusdanig dat er op de GS van Hoogeveen 1969 twee verschillende afvaardigingen waren: een van de oude Particuliere Synode (nu NGK) en een van de nieuw gevormde PS (nu GKV). Toen de synode die van de nieuw gevormde PS als wettig aanvaardde, was de breuk een feit. Op 14 september 1969 onttrok onze toenmalige predikant ds. Smit zich met een derde van de gemeente. Groot was de verslagenheid en droefheid over deze breuk.

Van 1971 tot 2014 mochten ds. J. Post, ds. E. Woudt, ds. H. W. van Egmond, ds. P.F. Lameris en Ds. P. Niemeijer hun werk doen in Den Helder. Deze laatste vertrok januari 2014 en daarmee is deze functie weer vacant.


Momenteel vinden er op kerkenraadniveau besprekingen plaats met de Christelijk Gereformeerde kerk ter plaatse.