© 2015 - 2017 GKV Den Helder


Links


Gereformeerde kerk vrijgemaakt • Bijlweg 9 • 1784MC Den Helder • Tel: 0223 660139

Postadres:

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Postbus 232

1780AE Den Helder

geo: 52.939171, 4.752652

email: info@gkvdenhelder.nl

ANBI: Zie download pagina


MORGENSTER Den Helder GKV Home
Erediensten Informatie Bijbelstudie downloads contact Nieuws
Home
Home Informatie Algemene voorwaarden Privacy statement website

U bevindt zich hier:

Website privacy statement 01-02-2018

Nieuwste wijzigingen:

-        Het gehele privacy statement

Zeer in het kort:

-        Wij gebruiken geen cookies (alleen bij “ingelogd blijven” keuze)

-        Wij gebruiken een HTTPS verbinding.

-        Persoonsgegevens zijn versleuteld en worden nooit gedeeld met derden.

Organisatie

Wij zijn de Gereformeerde Kerk in Den Helder, ook bekend als GKV, Drs. F. Bijlweg 9, 1784MC Den Helder. Wij zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer 0223-660139 (beperkt bereikbaar) of via emailadres info@gkvdenhelder.nl Voor vragen betreffende dit statement kunt u het beste het email adres gebruiken.

Cookies

Deze website plaatst geen cookies op uw PC. Dat zal alleen gebeuren als u bij het inloggen de keuze maakt om ingelogd te blijven. En wij zullen nimmer gebruik maken van zogenaamde tracking cookies, om bijvoorbeeld het surfgedrag vast te leggen, of derden toestaan deze op de site te plaatsen.

HTTPS verbinding: het hangslotje in de adresbalk

De verbinding tussen de pc en de webserver is versleuteld via een HTTPS verbinding. Hierdoor is “afluisteren” door derden niet mogelijk.

Persoonsgegevens bij het maken van een account

De persoonsgegevens in de database zijn versleuteld. Het zogenaamde hacken van de database om de tabel uit te lezen is hierdoor zinloos. Zonder de juiste sleutels zijn de gegevens niet te reproduceren. Hierdoor zijn uw persoonlijke gegevens optimaal beschermd.

Deze persoonsgegevens zullen nooit met derden worden gedeeld, ze zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het toevoegen van NAW gegevens aan de accounts is noodzakelijk om de juiste persoon te kunnen identificeren. In sommige gevallen is naast de voornaam ook een adres en geboortedatum nodig. Telefoonnummers zijn (optioneel) om eenvoudiger contact op te kunnen nemen. Het e-mailadres is noodzakelijk voor het account. Bij een vergeten wachtwoord is dit het geautoriseerd adres om een reset link naar toe te sturen.

Bepaalde activiteiten zullen geanonimiseerd worden opgeslagen in een logboek. Alleen de beheerder kan eventueel de betreffende personen te achterhalen, maar dat zal alleen gebeuren bij problemen of misbruik. Na het opheffen van een account zullen de account gegevens nog 1 jaar bewaard blijven in dit logboek, waarna ze ook daar definitief verwijderd worden. De activiteiten in het logboek blijven bestaan, maar zijn hierdoor dan niet meer te herleiden naar een persoon. Mocht u om enige reden van mening zijn dat deze periode te lang is, kan in overleg met de beheerder per direct een verwijdering tot stand worden gebracht.

Een ieder kan zelf zijn eigen gegevens inzien, aanpassen en zo nodig het account verwijderen. Klik hiervoor op de knop “wijzig gebruikers gegevens”.

Persoonsgegevens op de website

Op de website kunnen persoonsgegevens en/of foto’s geplaatst worden. Dat zal over het algemeen beperkt zijn tot foto’s van speciale evenementen. Hierbij wordt uiterste zorgvuldig betracht. U heeft altijd het recht om de foto te laten verwijderen, of om uzelf onherkenbaar te laten maken. Ditzelfde geldt voor het gebruik van naamgegevens in berichtgevingen.

Inbreuk door derden

Mocht er ondanks alle beveiligingsmaatregelen alsnog een inbreuk op uw privacy worden ontdekt, dan zullen wij u per direct hierover informeren, zowel persoonlijk via het ons bekende email adres, alsook in een verklaring op de homepage. Uiteraard zullen per direct alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen ter reparatie alsook ter voorkoming van een herhaling. Daar waar van toepassing zullen we de wettelijke meldplicht volgen.

WiFi account

Dit is hetzelfde als een gewoon account. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden gebruikt om toegang tot het wifi netwerk te krijgen. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens uitgewisseld. Bij misbruik van het netwerk kan de beheerder de persoonsgegevens van zulk een gebruiker achterhalen.

Klachten

Bij klachten kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier op de website of via info@gkvdenhelder.nl

Als de klacht niet naar behoren wordt behandeld en opgelost kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).