© 2015 - 2017 GKV Den Helder


Links


Gereformeerde kerk vrijgemaakt • Bijlweg 9 • 1784MC Den Helder • Tel: 0223 660139

Postadres:

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Postbus 232

1780AE Den Helder

geo: 52.939171, 4.752652

email: info@gkvdenhelder.nl

ANBI: Zie download pagina


MORGENSTER Den Helder GKV Home
Erediensten Informatie Bijbelstudie downloads contact Nieuws
Home
Home Informatie Algemene voorwaarden

U bevindt zich hier:

Algemene Voorwaarden voor www.gkvdenhelder.nl (29012018)

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.gkvdenhelder.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door  de GKV Den Helder . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden, en hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hele website, inclusief eventuele sub domeinen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GKV Den Helder is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij GKV Den Helder en de bouwer/beheerder van deze website.

GKV Den Helder streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. GKV Den Helder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.gkvdenhelder.nl op deze pagina.

Persoonsgegevens

Voor het aanmaken van een account worden een aantal persoonsgegevens vastgelegd. Deze gegevens zullen nimmer met een andere partij gedeeld worden. U heeft het recht om uw aangemaakt account ten alle tijden te verwijderen. Er zullen hierbij geen persoonsgegevens achterblijven . Alle persoonsgegevens die vastgelegd worden bij een account zijn benodigd om personen uniek te kunnen identificeren. Deze gegevens zijn altijd zelf aan te passen. Bij het verwijderen van een account zullen ook de bijbehorende privileges gewist worden. Hierdoor zijn bepaalde afgeschermde delen van de website niet meer benaderbaar.

Cookies

Op de website worden uitsluitend de meest noodzakelijke cookies gebruikt. Indien aangevinkt is het mogelijk om langere tijd ingelogd te blijven. De zogenaamde sessie-cookies worden bij het sluiten van de webbrowser gewist. Er wordt op generlei wijze gebruik gemaakt van analytische of tracking cookies.

Disclaimer

De tekst van deze voorwaarden is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Mochten er desondanks tekstuele verbeteringen worden aangebracht of dingen worden toegevoegd om een bestaand punt te verduidelijken, zal dat niet leiden tot een nieuwe algemene voorwaarde. De geregistreerde gebruiker zal dan ook niet gevraagd worden deze voorwaarden opnieuw te accepteren. Op de website zal dit feit echter wel als nieuwsberichtje vermeld worden. Een dergelijke wijziging wordt ook met een versienummer in de titel van de algemene voorwaarde worden weergegeven. Mochten er wijzigingen komen in de rechten/plichten van de gebruiker of de eigenaar zal er wel een aanpassing van de algemene voorwaarden worden opgesteld. In dat geval zullen ook de geregistreerde gebruikers opnieuw (eenmalig) deze voorwaarden moeten accepteren.